För alla som äger en bil i trafik är det obligatoriskt med en trafikförsäkring. I en halvförsäkring ingår förutom trafikförsäkringen även delkasko som helt enkelt är områden där du har ett skydd. Här kommer du att få en beskrivning av det som vanligen brukar ingå samt råd om när du bör välja halvförsäkring.

Glas

Om bilrutan har skadats eller spräckts av exempelvis stenskott får du ersättning för kostnaderna, men det gäller däremot inte glasen på strålkastarna.

Inbrott/Stöld

Stöld

Stöldskydd täcker dina kostnader när någon har brutit sig in i din bil, om den har blivit stulen samt skador som uppkommer i samband med det. Bland annat bilstereon täcks av skyddet, medan andra föremål i stället täcks av hemförsäkring.

Rättsskydd

Ett rättsskydd är till hjälp när det uppkommer tvister när du till exempel köper eller säljer bil, har bilen på reparation samt när det har skett en olycka. Om det skulle det händer får du ekonomisk hjälp med advokatkostnader.

Allrisk

Allriskskyddet gäller endast för äldre bilar. Kolla med de olika bolagen vilken ålder som gäller hos dem. Allrisken är till för att täcka dina kostnader när något oförutsett inträffar. Det kan till exempel vara om inredningen skadas. Allriskförsäkringen är också till hjälp om du eller någon annan skulle råka tanka dieselbilen med bensin eller om din bilnyckel tappas bort eller blir stulen.

Brand

Brandskydd ger ersättning om bilen har brunnit och det spelar ingen roll om det beror på blixtnedslag eller explosion. Om kablarna är skadade och orsakar en brand i exempelvis motorutrymmet ingår även det i försäkringen.

Kris

När du har varit med om en trafikolycka och behöver hjälp av psykolog får du ersättning för det.

Maskinskada och elektronik

Den här försäkringen gäller bara tills bilen uppnår en viss ålder eller tills den har gått ett visst antal mil. Maskinskadeskyddet ger dig ersättning för skador på motor, kylsystem och generator medan elektronikskyddet ger dig ersättning för skador på exempelvis komfort- eller säkerhetssystem.

Räddning

Räddning låter dig få bärgning om du skulle råka ut för en olycka med bilen. Skyddet gäller både för fordonet, föraren samt. passagerare.

Ska du välja halvförsäkring?

Det är svårt att ge några exakta riktlinjer för när du bör välja en halvförsäkring. Dels beror det på hur mycket din bil är värd samt. hur stor skillnaden är mellan premien för hel- och halvförsäkring. Ofta brukar det vara dags att fundera på att endast ha en halvförsäkring när bilen är mer än tio år gammal. Det går också bra att endast ha en halvförsäkring när du köper en ny bil eftersom det brukar ingå en vagnskadegaranti som gäller i tre år, men ibland ännu längre. Tack vare det räcker det med en halvförsäkring för att få ett helförsäkringsskydd. Tänk bara på att hålla koll på när garantin går ut för att fortsätta vara helförsäkrad.