För att täcka de grundläggande skadorna på ditt fordon räcker det med en trafikförsäkring. Alla motordrivna fordon som finns med i vägtrafikregistret i Sverige och inte är avställda måste ha en trafikförsäkring. Detsamma gäller även utländska fordon när de är i landet. Det är den som äger fordonet som ska teckna trafikförsäkringen. En trafikförsäkring är ett bra grundskydd för en relativt låg summa. Om du reser utomlands finns det ofta även överenskommelser med andra länder som gör att försäkringen gäller även där. I Europa och i länderna i närheten finns det exempelvis det gröna kortet.

Vad är trafikförsäkringen till för?

TrafikförsäkringTrafikförsäkringen ger ersättning för en del skador som uppkommer i trafiken. Här är några exempel:

  • Både föraren och passagerarna får ersättning om de skulle bli skadade när de färdas i det försäkrade fordonet.
  • Om du krockar med ett annat fordon ersätts vanligen skadorna av försäkringen. Om du är ansvarig för krocken ersätts skadorna på det andra fordonet, medan försäkringen ersätter skadorna på ditt fordon om den du krockar med skulle vara ansvarig.
  • Om du skulle krocka med något som inte är ett fordon, exempelvis en skylt ersätts skadorna på skylten, men inte skador på ditt fordon.
  • Trafikförsäkringen ger dig alltså inte ersättning för skador på ditt eget fordon eller varor som du fraktar om det är du själv som har orsakat krocken. Försäkringen ger dig heller inte ersättning för stöld, skadegörelse eller brand.

När ska försäkringen tecknas?

Du ska teckna en trafikförsäkring när du blir ägare till ett fordon. Antingen tecknar du en försäkring när du ställer på bilen eller på en gång om fordonet redan är i trafik. Du behöver däremot inte teckna någon försäkring om bilen är avställd.

Tillfällen då du kan säga upp försäkringen

Om du säljer bilen, ställer av den eller byter försäkringsbolag kan du säga upp din trafikförsäkring. Du behöver tänka på att uppgifterna om exempelvis avställningen måste ha registrerats hos Transportstyrelsen innan du säger upp försäkringen. Det datum som förs in i vägtrafikregistret är det som gäller vid ovan nämnda giltiga skäl att säga upp Trafikförsäkringen.

Om din bil är oförsäkrad

Ett misstag händer lätt, men det är viktigt att du har din bil försäkrad för annars blir det en kostsam historia som blir betydligt dyrare än att bara betala försäkringen. Det beror på att du omedelbart blir rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen när du inte har tecknat någon trafikförsäkring. När det händer får du betala något som heter trafikförsäkringsavgift. Den är mycket dyrare än någon försäkring och ligger för närvarande på över 100 kronor per dag som du är oförsäkrad. Läs mer på Trafikförsäkringsföreningens hemsida.

Att tänka på

Det finns tillfällen då du kanske tror att du inte behöver ha någon trafikförsäkring. Det kan till exempel vara om ditt fordon har körförbud, användningsförbud eller inte är i skick att köra. Det stämmer inte och faktum är att det inte ens är ett giltigt skäl om bilen skulle bli stulen. Du är ändå tvungen att ställa av fordonet för att kunna vara utan trafikförsäkring.