När du ska försäkra din bil är det smart om du väljer rätt försäkring eftersom det kan spara dig flera tusen kronor om året. Samtidigt som det är onödigt att ha en dyrare försäkring än det behövs för en bil som inte är värd mycket är det dumt att inte ha en tillräckligt bra försäkring för en lite nyare bil. Förutom trafik, halv- och helförsäkring finns det även tilläggsförsäkringar av olika slag. Här kommer du få lite tips som hjälper dig att välja rätt försäkring och försäkringsbolag.

Trafikförsäkring

försäkring förordandeEn trafikförsäkring är alla som har en påställd bil skyldiga att ha. Det är en grundläggande försäkring som täcker skador på andras egendom samt. personskador. Däremot täcker den inte eventuella skador på din egen bil vid olycka. Trafikförsäkringen är lämplig för dig som äger en äldre bil utan något egentligt värde.

Halvförsäkring

En halvförsäkring ger ett större skydd än trafikförsäkringen eftersom den även omfattar en så kallad delkaskoförsäkring. Delkaskoförsäkringen skyddar egendom som finns i eller på bilen. Den innebär att du har glas-, stöld-, brand-, maskin- samt. rättsskydds- och räddningsförsäkring. En halvförsäkring kostar inte mycket mer än en trafikförsäkring, men ger dig ändå ett betydligt bättre skydd. Om din bil är äldre än tio år och inte är värd mycket pengar kan det vara en bra idé med en halvförsäkring.

Helförsäkring

När din bil är helförsäkrad har du även en vagnskadeförsäkring, vilket är bra att ha om din bil inte har en vagnskadegaranti. När du köper en ny bil ingår det minst tre års vagnskadegaranti. Därför klarar du dig med en halvförsäkring under tiden som vagnskadegarantin gäller. Vagnskadeförsäkringen täcker skador som uppkommer på bilen vid en olycka, även om det är du själv som har orsakat olyckan. Dessutom täcker den skador från viltolyckor och skadegörelse. En helförsäkring brukar vara vanligt att teckna för en bil som inte är mer än tio år gammal, men kan även tecknas på äldre bilar som har ett högt värde eller om det är stor risk för skador.

Tilläggsförsäkringar

Förutom grundskyddet du får med halv- och helförsäkringar kan du även teckna tilläggsförsäkringar som ger dig exempelvis vägassistans, mindre självrisk vid skadegörelse och viltolyckor samt. trafikolycksfallsförsäkring.

Försäkringar brukar gälla i ett år och när den förfaller kan du byta försäkringsbolag, men även när du byter bil.