Förutom att du enligt lag är skyldig att ha en trafikförsäkring är det även smart att ha en annan försäkring också. Ett tips är att du har en helförsäkring om din bil är nyare än tio år eller om den har ett större värde. Om du äger en bil som är äldre får du göra en bedömning av värdet på bilen och försäkringspremien. Det mesta som omfattas av försäkringen ingår även i halvförsäkringen, med skillnaden att du även har en vagnskadeförsäkring. Här ska vi beskriva mer ingående vad du får i helförsäkringen. De försäkringarna som beskrivs här är vad som ingår hos ett känt försäkringsbolag, men eftersom det kan variera lite mellan olika försäkringsbolag är det inte säkert att det stämmer med ditt.

Vagnskada

HelförsäkringDet här är den största skillnaden jämfört med en halvförsäkring. Vagnförsäkringen ersätter skador som din bil får vid en bilolycka och det gäller även om det är du själv som har orsakat olyckan. Om du exempelvis backar in i en lyktstolpe eller får bilen vandaliserad får du ersättning för skadorna. När du köper en ny bil ingår det vanligen en vagnskadegaranti som gäller i tre år eller i somliga fall ännu längre. Se bara till att ha koll på när garantin går ut för att du ska kunna teckna en helförsäkring i god tid.

Övriga försäkringar som ingår i en helförsäkring är desamma som i en halvförsäkring.

Glas

Om bilrutan har krossats eller spräckts av exempelvis stenskott eller vid en trafikolycka täcker glasförsäkringen det, men det gäller inte glasen på strålkastarna.

Inbrott

Inbrottsförsäkringen gäller när någon har brutit sig in i din bil eller om den har blivit stulen. Om din bil har stulits och sedan återfinns med skador får du även ersättning för dem.

Rättsskydd

Ett rättsskydd kan vara bra att ha om det skulle uppkomma tvister vid till exempel reparation av bilen, när du köper eller säljer bil samt när det har skett en olycka. I de fallen kan du få hjälp med rättegångs- och advokatkostnader.

Allrisk

Den här försäkringen gäller för nyare bilar och den högsta åldern kan variera mellan olika försäkringsbolag. Allrisken täcker oförutsedda och plötsliga skador, bland annat om du skadar bilens inredning. Allriskförsäkringen hjälper dig även om du eller någon annan skulle glömma att det är en dieselbil ni precis har köpt och tanka med bensin eller om bilnyckeln skulle bli borttappad eller skadad.

Brandförsäkring

Brandförsäkringen täcker, som det hörs på namnet, när bilen har brunnit och det gäller även när blixten har slagit ned eller vid explosioner. Om det har skett skador på kablar på grund av kortslutning ingår även det i försäkringen.

Kris

Om du exempelvis råkar ut för en trafikolycka och behöver hjälp att hantera det bekostar försäkringen samtal hos en psykolog.

Maskinskada och elektronik

Den här försäkringen gäller bara tills bilen är åtta år gammal eller tills den har gått 12 000 mil. Maskinskadeskyddet ger dig ersättning för bland annat skador på motor, generator och kylsystem, medan elektronikskyddet ger dig ersättning för skador på exempelvis komfort- eller säkerhetssystem.